Konsultacje społeczne projektu reformy budownictwa społecznego

Pod hasłem „Interwencjonizm państwowy – nowe rozwiązania w zakresie polityki mieszkaniowej” została zorganizowana w Tychach ogólnopolska konferencja, jako II etap konsultacji społecznych poświęconych projektowi nowych rozwiązań dotyczących budownictwa społecznego. W konferencji wzięli udział m.in. przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego i zarządów TBS z różnych miast.

Założenia dotyczące państwowego programu rozwoju budownictwa mieszkaniowego w latach 2010-2020 zostały opracowane podczas posiedzenia rządu w kwietniu br. Nowe koncepcje mają być jednocześnie przygotowaniem do stworzenia projektu nowej ustawy o budownictwie społecznym. Projekty nowych rozwiązań miał podczas konferencji przedstawić wiceminister infrastruktury Piotr Styczeń, nie udało mu się jednak dotrzeć do Tychów. Zagadnienie zreferowali Piotr Grobelny i Wojciech Czapigo z Banku Gospodarstwa Krajowego.

– Nowa koncepcja przewiduje m.in. możliwość „dochodzenia do własności” dla osób, które nie mają zdolności kredytowej w bankach komercyjnych – mówił Piotr Grobelny. – Przewiduje się też wyższy poziom kredytowania, nawet do 80%. Nowy system gwarantowałby też bogatszym gminom dopłaty do budowy nowych mieszkań w granicach 30 – 40% wartości inwestycji. Wtedy taka gmina nie miałaby już potrzeby brać kredytu na realizację inwestycji.

– Wszystkie te założenia będą jeszcze weryfikowane – dodał Wojciech Czapigo. – Program jest analizowany pod względem finansowym.

W auli Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach swoje pytania i uwagi kierowali do przedstawicieli BGK prezesi i członkowie zarządów Towarzystw Budownictwa Społecznego z okolicznych miast.

– W przygotowywanej ustawie są dwa istotne obszary – mówił Mieczysław Podmokły, pełnomocnik prezydenta miasta ds. inicjatyw inwestycyjnych i jeden z organizatorów konferencji. – Pierwszy to procedura dochodzenia do własności. TBS występowałby o kredyt w imieniu najemcy i przyjmował na siebie rolę inwestora. Natomiast po spłaceniu kredytu mieszkanie przechodziłoby na własność najemcy. Druga sprawa to nowy rodzaj partnerstwa pomiędzy miastem i TBS przy realizacji inwestycji mieszkaniowych. Miasto jako beneficjent mogłoby pozyskiwać środki a TBS byłby organizatorem procesu inwestycyjnego. Wszystkie te rozwiązania byłyby szansą na własne mieszkanie dla osób ze zbyt niskimi zarobkami na wynajem i jednocześnie zbyt wysokimi by otrzymać mieszkanie komunalne.

Przeczytaj także:  Projekt założeń do reformy systemu budownictwa społecznego przyjęty

Rate this post