Konkurs „Towarzystwo Budownictwa Społecznego Partnerem Mieszkańca”

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Towarzystwo Budownictwa Społecznego Partnerem Mieszkańca”, który oczekuje na patronat Ministerstwa Infrastruktury. Konkurs jest adresowany do Towarzystw Budownictwa Społecznego zarejestrowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Nagrody zostaną przyznane w następujących kategoriach: najlepsze zrealizowane budownictwo mieszkaniowe, najlepsze zarządzanie inwestycją. Konkurs przebiega dwuetapowo. Finaliści wyłonieni w pierwszym etapie konkursu będą rywalizować o tytuł laureata, statuetkę oraz godło konkursu (Towarzystwo Budownictwa Społecznego Partnerem Mieszkańca). Inwestycje wyłonione w rozstrzygnięciu finałowym będą rywalizować o godło konkursu „TBS partnerem mieszkańca”.

Cel konkursu

Konkurs wskazuje zrealizowane w Polsce, atrakcyjne pod względem architektonicznym i estetycznym budownictwo mieszkaniowe, któremu towarzyszy funkcjonalne, ciekawe zagospodarowanie terenu wokół inwestycji. Poprzez przyjęte w konkursie kryteria promowani są Inwestorzy – TBS-y,  których działania zmierzają do tworzenia rozwiązań mieszkaniowych pożądanych w Polsce pod względem estetyki, architektury, jakości, ekologii. Konkurs nagradza najlepsze formy budownictwa, jak również sposób zarządzania inwestycjami w odniesieniu do wybudowanych przez przez TBS-y kompleksów mieszkaniowych.

Kapituła konkursu

W skład Kapituły Konkursu wchodzą przedstawiciele Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie, Polskiej Federacji Organizacji Zarządców i Administratorów Nieruchomości oraz zespołu redakcyjnego dodatku „Gospodarka Polski. Relacje z Rynku” (zasięg: ogólnopolski nakład dziennika „Rzeczpospolita”).

Harmonogram Konkursu

Termin nadsyłania zgłoszeń od 15.02.2012 r. do 15.03.2012 r.
Rozstrzygnięcie etapu regionalnego i wyłonienie Finalistów 22.03.2012 r.
Wyłonienie Laureatów na podstawie ustaleń Kapituły Konkursu nastąpi 22.04.2012 r.

Organizatorem konkursu jest Massinfos – wydawca przygotowujący pismo „Gospodarka Polski. Relacje z Rynku”, dystrybuowane w ramach nakładu dziennika „Rzeczpospolita”. Patronat medialny nad konkursem prowadzi portal TBS24.pl

Rate this post