Koniec TBS w Rudzie Śląskiej

Radni Rudy Śląskiej przyjęli uchwałę o wyrażeniu zgody na rozwiązanie Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ruda Śląska. TBS nie zdążył jeszcze nic wybudować, a już został zlikwidowany.

Miasto nie miało pieniędzy na podwyższanie kapitału zakładowego powołanej w 2009 roku spółki co uniemożliwiało ubieganie się o kredyt zewnętrzny. Towarzystwo nie prowadziło działalności, do której zostało powołane, pod znakiem zapytania stanęło wiec dalsze jego funkcjonowanie. Przed upadłością rudzki TBS ratował się zwolnieniami pracowników oraz wystawieniem na sprzedaż działki przy ul. Kokota.

Tym samym zostaje odwołana budowa budynku z 44 lokalami przy ul. Kokota w Rudzie Śląskiej. Na tę będącą w początkowej fazie projektowania inwestycję zapisało się niewiele osób, co ułatwi procedurę rozwiązania spółki. Nowy właściciel terenu zakupił również projekt budynku i zapowiedział budowę mieszkań, jednak będzie to już inwestycja komercyjna.

Rate this post