Koniec spółdzielni mieszkaniowych?

W Sejmie w ekspresowym tempie trwają prace nad projektem ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. W projekcie mowa jest o likwidacji spółdzielni i zastąpienia ich wspólnotami mieszkaniowymi. Wspólnoty mieszkaniowe nie będą miały majątku, wszystko będzie należeć do właścicieli.

Projekt przewiduje, że jeżeli w danej nieruchomości ustanowiono odrębną własność choćby jednego lokalu, to stosuje się ustawę o własności lokali. Oznacza to, czy tego się chce czy nie, że będą powstawać w spółdzielniach wspólnoty mieszkaniowe. Sami też właściciele zadecydują, czy chcą, by wspólnotą zarządzała dalej spółdzielnia.

Posłowie zmieniają też przepisy dotyczące samych wspólnot mieszkaniowych. W tej chwili są one ułomnymi osobami prawnymi. Oznacza to, że w zakresie związanym z zarządem nieruchomością wspólną mogą nabywać na swoją rzecz prawa i obowiązki.
Projekt przewiduje, że będzie podobnie, jak jest obecnie w wypadku małżeństw. Mianowicie pozbawia wspólnoty podmiotowości. Właściciele lokali będą jednocześnie współwłaścicielami majątku, który dotychczas stanowił własność wspólnoty.

Właściciele mieszkań będą współwłaścicielami majątku, ale będą też odpowiadać za długi wspólnoty do wysokości swojego udziału w nieruchomości wspólnej. Im większe mieszkanie, tym większa odpowiedzialność właściciela.

Rate this post