Konferencja „Polski Rynek Mieszkaniowy 2010”

Realizacja przyjętych przez rząd sposobów wspierania budownictwa mieszkaniowego do 2020 roku, będzie się wiązała z przyjęciem szczegółowych projektów zmian legislacyjnych. Ostateczne efekty rzeczowe będą zaś zdeterminowane możliwościami budżetu państwa – powiedział 2 grudnia br. podsekretarz stanu Piotr Styczeń podczas panelu dyskusyjnego dotyczącego polityki państwa wobec rynku mieszkaniowego, zorganizowanego w ramach 4 edycji konferencji „Polski Rynek Mieszkaniowy”.

W spotkaniu uczestniczyli także byli ministrowie budownictwa: Mirosław Barszcz i Sławomir Najnigier. Dyskusja dotyczyła zagadnień, które w minionym roku miały wpływ na kształt rynku mieszkaniowego w Polsce oraz posłużyła sformułowaniu zaleceń wobec niezbędnych do podjęcia w tej mierze działań. Podkreślano między innymi istnienie barier administracyjnych, które wydłużają proces decyzyjny wobec zgłaszanych inwestycji.

Jako przykład niekorzystnej sytuacji przywoływano niezadowalający stopień pokrycia planami zagospodarowania przestrzennego terenów w gminach oraz praktykę realizacji inwestycji jedynie w oparciu o wydawane warunki zabudowy. Zwracano także uwagę na niekorzystną tendencję mnożenia wyjątków od obowiązujących zasad, zastępującą w działaniu pożądaną przez przedsiębiorców generalną deregulację rynku.

Wiceminister P. Styczeń zabierając głos podczas dyskusji przypomniał zebranym, że budownictwo mieszkaniowe należy do szczególnych gałęzi gospodarki, której wynikom towarzyszą ogromne nadzieje i oczekiwania społeczne, co wyróżnia je z innych typów prowadzenia działalności gospodarczej. Możliwości budżetu państwa nie należą – jak podkreślali zgodnie wszyscy dyskutanci – do nieskończonych, dlatego wybór sektorów i programów budownictwa, które mają być wspierane przez rząd, stanowi tak nośny medialnie temat. W tym kontekście należy postrzegać plany wygaszania funkcjonowania programu „Rodzina na Swoim” i zamiar przekierowania środków z budżetu na inne, bardziej pożądane realizacje z obszaru budownictwa mieszkaniowego.

Rate this post