Nowa inwestycja Siedleckiego TBS

Na liście oczekujących na wynajem mieszkań TBS w Siedlcach zarejestrowanych jest ponad 800 osób. By chociaż częściowo zredukować tą kolejkę, STBS przygotowuje się do budowy dwóch budynków mieszkalnych.

Zgodnie z projektem inwestycja polega na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Gospodarczej 15, zawierających 48 mieszkań o powierzchni użytkowej 2268 m2 oraz 40 garaży o powierzchni 613 m2.

Mieszkania zostaną wykonane w stanie gotowym do zasiedlenia „pod klucz”. Na ścianach i sufitach przewidziano tynki gipsowe. Ściany łazienek wyłożone będą glazurą wraz z obudową wanny. Również w kuchni przewidziano ułożenie glazury pomiędzy szafkami i przy zlewozmywaku. Posadzka w łazienkach i kuchniach z płytek terakoty, w pokojach panele podłogowe.

W kuchni zamontowane będą czteropalnikowe kuchenki gazowe z piekarnikiem oraz dwukomorowe zlewozmywaki ze stali nierdzewnej obudowane szafką. Łazienki wyposażone będą w wannę, umywalkę i miskę ustępową. Zamontowana zostanie armatura sanitarna (baterie zlewozmywakowe i wannowe) oraz osprzęt elektryczny i teletechniczny (gniazdo telefoniczne, RTV i internetowe). Ciepło do mieszkań będzie dostarczane poprzez wymienniki – logotermy zapewniające regulację temperatury zgodną z potrzebami najemcy. Dostawa wszystkich mediów (energia cieplna, elektryczna, woda i gaz) jest opomiarowana dla każdego mieszkania.

Struktura mieszkań:
3 pokojowe – około 60 m2 – szt. 16
2 pokojowe – około 45 m2 – szt. 16
2 pokojowe – około 37 m2 – szt. 16

W obydwu blokach zostaną zamontowane windy. Wokół budynków zaprojektowano niezbędną infrastrukturę tzn. ciągi komunikacyjne, miejsca postojowe i osłonę śmietnikową. Przewidziano także duży ogrodzony plac zabaw dla dzieci.

Osoba ubiegająca się o wynajem mieszkania czynszowego uczestniczy w kosztach jego budowy. Partycypacja wynosi 30 % kosztów budowy danego mieszkania. Dokładny koszt partycypacji znany będzie po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie budynków w generalnym wykonawstwie. STBS szacuje, że koszt partycypacji w kosztach budowy ponoszony przez przyszłych najemców nie przekroczy kwoty 1000 zł/m2 powierzchni użytkowej mieszkania. Przed zasiedleniem lokalu, najemca jest obowiązany wpłacić kaucję w wysokości 12 miesięcznego czynszu ustalonego według stawki obowiązującej w okresie zasiedlania mieszkania. Wpłacone kaucje i partycypacje będą podlegały zwrotowi po zakończeniu najmu i opuszczeniu mieszkania oraz rozliczeniu się ze Spółką.

Najemcy będą opłacać czynsz w wysokości 9,50 zł/m2. Do czynszu będą doliczane opłaty za media: woda, odprowadzenie ścieków, ciepło (ogrzewanie i ciepła woda), wywóz nieczystości, konserwacja instalacji RTV, domofon i inne świadczenia zgodnie z umową najmu). Ponadto lokatorzy zawierają odrębne umowy z dostawcą gazu i energii elektrycznej.

Pomimo tego, że lista oczekujących na wynajem mieszkań liczy ponad 800 osób, warto złożyć wniosek. Może się okazać, że np. część z tych osób już nie jest zainteresowana wynajmem lub nie spełnia wymogów ustawowych. Wnioski o najem można składać w siedzibie STBS przy ul. Starowiejskiej 60 w Siedlcach w godz. 7:30 – 15:30 Pn-Pt., we wtorek do godz. 16:30. O kolejności decyduje data złożenia wniosku.

Mieszkania na wynajem Siedlce
Wizualizacja budynków przy ul. Gospodarczej 15 w Siedlcach

Siedleckie TBS posiada już kompletny projekt wraz z ostateczną decyzją pozwolenia na budowę. Obecnie trwają jeszcze prace związane z pozyskaniem środków na budowę. Inwestycja finansowana będzie ze środków własnych Spółki, partycypacji przyszłych najemców mieszkań oraz kredytu. Kredyt STBS zamierza pozyskać przeprowadzając przetarg nieograniczony na udzielenie długoterminowego kredytu budowlanego. W tym celu w październiku 2013 r. wystąpiono do Banku Gospodarstwa Krajowego z prośbą o wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu. Konieczność uzyskania takiej zgody wynika z wcześniej zawartych na preferencyjnych warunkach z BGK umów kredytowych na finansowanie inwestycji z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Do chwili obecnej BGK wymaganej zgody nie udzielił.

Po uzyskaniu zgody BGK, rozpocznie się postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie banku, który udzieli kredytu komercyjnego na najkorzystniejszych warunkach. Przewidywany termin rozpoczęcia budowy to II – III kwartał 2014 r. Inwestycja zostanie zrealizowana w okresie 18 miesięcy od dnia rozpoczęcia robót budowlanych.

 

Mieszkania Siedlce
Planowane budynki Siedleckiego TBS
Rate this post