Informacja dla osób zainteresowanych mieszkaniami TBS w Żyrardowie

Żyrardowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ogłasza wstępny nabór wniosków na najem lokali mieszkalnych w planowanej inwestycji przy ul. Parkingowej w Żyrardowie.

Złożenie wniosku wstępnego nie jest wiążące dla stron jednak daje podstawy do rozpoczęcia dalszych prac przygotowujących realizację inwestycji. W przypadku naboru właściwego wniosków pierwszeństwo w uzyskaniu lokalu będą mieli:

  • mieszkańcy Miasta Żyrardów,
  • osoby deklarujące zdanie lokalu stanowiącego własność Gminy (w tym przypadku obniżona będzie wysokość wkładu własnego).

Wnioski należy składać do dnia 30.06.2015 r. w siedzibie Spółki przy ul. 11 Listopada 48 w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00. Bliższe informacje udziela sekretariat Żyrardowskiego TBS Sp. z o.o. tel. (46) 855 30 00.

Rate this post