Ile kosztuje ubezpieczenie mieszkania? [PORADNIK]

Ubezpieczenie mieszkania to polisa, która swoją ochroną obejmuje zarówno mury, stałe elementy mieszkania, jak również jego wyposażenie i sprzęty, które się w nim znajdują. Oczywiście wszystko zależy od tego, jaki zakres tego ubezpieczenia zostanie wybrany przez ubezpieczonego.

Im więcej elementów znajdzie się w tej polisie, tym będzie ona bardziej kosztowna. Wraz ze wzrostem ryzyka, rośnie również składka za ubezpieczenie. Co jeszcze wpływa na ubezpieczenie mieszkania i ile może kosztować taka polisa?

Polisa mieszkaniowa – dwa rodzaje umowy

Polisa mieszkaniowa składa się z dwóch podstawowych elementów i każdy z nich nieco inaczej wpływa na jej cenę. Pierwszy element to umowa główna. Jest to ochrona murów i stałych elementów na wypadek pożaru lub zalania. Niektóre firmy ubezpieczeniowe dołączają tu jeszcze ubezpieczenie na wypadek przepięcia. Jest to jednak rzadkość. Zdecydowanie częściej znaleźć tu można ubezpieczenie od tych dwóch ryzyk.

ile-kosztuje-ubezpieczenie-mieszkania

Drugi element to zestaw umów dodatkowych. To, która umowa zostanie wybrana, zależy w dużej mierze od samego ubezpieczonego. Niektóre, choć wybierane dobrowolnie, są tak ważne, że warto by było się na nie zdecydować. Stanowią swego rodzaju podstawową ochronę – chodzi tu głównie o ubezpieczenie ruchomości domowych.

W razie szkody, która nie zniszczy ani murów, ani stałych elementów, a jedynie właśnie ruchomości domowe, tylko ta umowa dodatkowa zadziała i pozwoli na zrekompensowanie sobie wszystkich strat. W przeciwnym razie nie może być mowy o tym, że zalane czy w inny sposób zniszczone sprzęty zostaną odkupione z pieniędzy z polisy.

Umowy dodatkowe to również możliwość rozwinięcia zakresu ryzyk, za które towarzystwo ubezpieczeniowe weźmie odpowiedzialność. Można tutaj dodać ryzyka związane z siłami natury: uderzenie pioruna, silne i porywiste wiatry, zalanie wodami opadowymi i inne. Można też dołączyć te, które wiążą się z działaniem osób trzecich, czyli wandalizm, dewastacja czy kradzież z włamaniem.

Więcej informacji na temat umów dodatkowych i ryzyk, od których można się ubezpieczyć, można znaleźć, przeglądając różne ubezpieczenia mieszkania.

Co wpływa na składkę ubezpieczenia?

Każda z wymienionych umów musi mieć ustaloną sumę ubezpieczenia i jest to czynnik, który bardzo istotnie wpływa na wysokość składki. Najprościej rzecz ujmując, im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższa składka. Jednak nie należy się tym zbyt silnie sugerować. Jeżeli umowa ubezpieczenia zostanie zawarta na zbyt niską składkę, wówczas mamy do czynienia z niedoubezpieczeniem, a to oznacza, że w razie zdarzenia, wypłacone pieniądze będą zbyt małe, by w pełni pokryć poniesione straty.

Im więcej umów dodatkowych i więcej ryzyk, za które towarzystwo ubezpieczeniowe musi ponieść odpowiedzialność, tym droższa będzie taka polisa. Tu również nie warto sugerować się głównie składką. Szerokie ubezpieczenie to większa szansa, że w razie zdarzenia ono zadziała.

Wystarczy sobie wyobrazić taką sytuację, że mieszkanie ubezpieczone jest wyłącznie od zalania i pożaru. Tymczasem silna wichura zerwie dach i spowoduje bardzo poważne straty. Ubezpieczony nie jest chroniony na wypadek działania silnego wiatru, więc koszty zniszczeń musi pokryć z własnych środków, a są to często bardzo wysokie kwoty, które dla wielu nie są dostępne ot tak.

Właśnie dlatego warto rozważyć, czy nie lepiej teraz zapłacić odrobinę więcej, by potem móc skorzystać z pełnej ochrony, czy teraz oszczędzić, a potem samodzielnie wyłożyć pieniądze na ewentualną naprawę.

Znaczenie, przy ustalaniu składki ma również lokalizacja mieszkania. Jeżeli znajduje się ono na terenie szczególnie zagrożonym działaniem różnorodnych sił przyrody, to trzeba liczyć się z tym, że składka będzie wyższa. Wyższe są też składki naliczane dla mieszkań znajdujących się w dużych miastach. Tam bowiem jest większe ryzyko kradzieży z włamaniem czy zniszczenia nieruchomości i to firma również uwzględnia w przygotowywanej przez siebie wycenie.

Ile kosztuje ubezpieczenie mieszkania na rok?

Trudno więc jednoznacznie stwierdzić ile kosztuje ubezpieczenie mieszkania. Składki mogą zaczynać się już od około 100 złotych za rok ubezpieczenia w małym mieście dla niewielkiego mieszkania, gdzie nie wybrano zbyt wielu umów dodatkowych, aż po kilkaset złotych w miastach dużych, dla dużych mieszkań i domów, które są objęte kompleksową ochroną.

Takie kompleksowe zabezpieczenie jest na pewno solidniejsze i skuteczniejsze, a te kilkaset złotych opłacanych raz na cały rok, to i tak jest mniej niż kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy, które trzeba by było zapłacić za likwidację ewentualnych szkód czy odkupienie sobie sprzętów.

5/5 - (1 vote)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl