Grodzisk Mazowiecki – TBS „Zieleń Miejska”

Grodzisk Mazowiecki – TBS „Zieleń Miejska”

 

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr ewid. 21/7 w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Milanowskiej

Jeden budynek wielorodzinny
Liczba mieszkań – 45
Mieszkania dwu- i trzypokojowe
Planowane rozpoczęcie budowy: sierpień 2010r.
Planowane zakończenie budowy: 2011r.

Obecnie tworzona jest dokumentacja projektowa budynku.

TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.
ul. Gordziałkowskiego 9,
05-800 Pruszków
tel./fax 758 84 50, 758 89 23

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim informuje, że w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej Gmina Grodzisk Mazowiecki uchwałą nr 486/2009 z dnia 24 czerwca 2009 roku przystąpiła do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie w celu realizacji budownictwa wielorodzinnego na wynajem wg zasad obowiązujących w tego rodzaju budownictwie.

Osoby zainteresowane mieszkaniami TBS, oprócz złożonych podań o najem takich lokali, powinny wypełnić stosowne druki tj. wniosek o mieszkanie wraz z załącznikami do wniosku.

Druk wniosku i załączników można pobrać elektronicznie ze strony BIP ZGM – informacje ogólne lub w formie papierowej w siedzibie zakładu w Grodzisku Maz. przy ul. Sportowej 29.

Wypełnione druki wraz z załącznikami i wymaganymi zaświadczeniami o zarobkach należy złożyć do 30.06.2010 roku w pokoju nr 12.

ZGM w Grodzisku Mazowieckim
ul. Sportowa 29
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. 022 755 52 31
fax. 022 755 68 12

źródło:  zgmgrodzisk.pl , tbszm.com.pl

Rate this post