Gostynin – Miejskie TBS

Gostynin – Miejskie TBS. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3-go Maja i Parkowej w Gostyninie

Obecnie trwają procedury przetargowe na:

„Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dotyczącej realizacji zadania Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, mieszkalno-usługowego, garaży oraz niezbędnej infrastruktury i parkingów przy ul. 3-go Maja i Parkowej w Gostyninie”.

Miejskie TBS
ul. Bierzewicka 14 A,
09-500 Gostynin
tel. (24) 235 24 83, 235 35 72

Rate this post