Plany utworzenia Funduszu Mieszkań na Wynajem

Przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego wspólnie z Ministerstwem Finansów na wtorkowej konferencji prasowej zaprezentowali koncepcję uruchomienia funduszu inwestycyjnego, którego celem jest zwiększenie dostępności mieszkań do wynajęcia w największych miastach. Zamierzonym efektem będzie zwiększenie mobilności osób poszukujących pracy.

– Chcemy, żeby Fundusz stał się katalizatorem zmian na rynku mieszkaniowym i zwiększenia znaczenia najmu. Dzięki temu, będzie mógł być efektywnym narzędziem polityki państwa wspierającym wzrost gospodarczy – powiedział Dariusz Kacprzyk, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Bank Gospodarstwa Krajowego w porozumieniu z Ministerstwem Finansów proponuje utworzenie funduszu inwestycyjnego, który będzie inwestował w całe budynki z lokalami mieszkalnymi gotowymi do wynajęcia oraz wynajmowanie tych mieszkań. Celem Funduszu jest wypełnienie luki między trudno dostępnymi lokalami komunalnymi o niskich czynszach a mieszkaniami wynajmowanymi komercyjnie.

– Punktem odniesienia będzie czynsz zbliżony do poziomu dającego zwrot na poziomie 4% wartości nieruchomości. Dzięki założonej skali działania Funduszu, liczymy na możliwość zaoferowania atrakcyjnych czynszów dla osób chcących wynająć mieszkanie – powiedział Piotr Kuszewski, dyrektor Departamentu Inwestycji Kapitałowych BGK.

Struktura Funduszu będzie analogiczna do struktury funduszy komercyjnych inwestujących w nieruchomości:

– Bank Gospodarstwa Krajowego dzięki dokapitalizowaniu będzie zasilać Fundusz środkami na kolejne inwestycje i będzie otrzymywać wypracowany zysk.

– Fundusz Mieszkaniowy będzie funduszem nieruchomości, z którego środków dokonywane będą inwestycje w nieruchomości oraz remonty posiadanych nieruchomości. Czynsze i sprzedaż nieruchomości będą dochodem funduszu. Nadzór KNF nad Funduszem i TFI, w ramach którego powstanie Fundusz, jest gwarancją funkcjonowania tego podmiotu w oparciu o najlepsze standardy rynkowe.

– BGK utworzy spółkę mająca zarządzać aktywami Funduszu, która będzie dokonywać inwestycji oraz podpisywać umowy z najemcami w imieniu Funduszu.

– Bezpośrednie zarządzanie nieruchomościami zostanie powierzone działającym na rynku wyspecjalizowanym podmiotom, wybranym w drodze konkursu.
Kryteria zakupu nieruchomości:

– Fundusz mieszkaniowy będzie inwestować w całe budynki lub klatki schodowe gotowe do zasiedlenia – mieszkania muszą być wykończone i odpowiednio wyposażone (wykluczony „stan deweloperski”). Fundusz nie będzie inwestował w pojedyncze mieszkania.

– Przy ocenie inwestycji jednym z kryteriów będzie lokalizacja budynku, dająca możliwość wynajęcia mieszkań.

– Preferowane będą inwestycje w małe mieszkania: kawalerki, mieszkania z jedną lub dwiema sypialniami.
Strategia wynajmowania mieszkań:

– Transparentny i jednolity proces oceny najemcy.

– Weryfikacja potencjalnego najemcy pod względem zdolności do opłacenia czynszu – mieszkania należące do FM nie powinny być substytutem lokali komunalnych i socjalnych.

– Okresowe przeglądy umów z najemcami i stawek czynszu.

– Stabilna i przewidywalna polityka windykacyjno-eksmisyjna, jako narzędzie zapobiegające powstawaniu zaległości czynszowych. Twarde egzekwowanie obowiązków najemcy w zakresie płacenia czynszu.

– Standardowa umowa najmu – umowy najmu FM będą punktem odniesienia, do którego porównywane będą inne rozwiązania.
Według planów Fundusz Mieszkań na Wynajem mógłby ruszyć już na początku 2014 roku.

Rate this post