zwrot partycypacji ?

#1918

Anonim

partycypacja podpisana w grudniu 2003 zgodnie z obowiązującą ustawą przez drugą osobę która to wskazuję najemcę.
mieszkanie otrzymałem w sierpniu 2004 , wynajmowałem sześć lat , w sierpniu 2010 zdałem mieszkanie do tbs ,
wypłacili wartość wpłaconej partycypacji bez wartości odtworzeniowej.
czy należy mi się wartość odtworzeniowa ?
czy ktoś spotkał się z podobną sytuacją ?