Zwrot partycypacji

#3192

Anonim

Zapis w umowie najmu niezgodny z ustawą jest nieważny z mocy prawa.Sprawa musi znaleźć finał w sądzie.Najlepszy byłby pozew zbiorowy o ustalenie czy umowa najmu jest zgodna z prawem w zakresie zwrotu kwoty partycypacji najemcy.Prezes dobrze wie, że sprawę przegra.