zwrot partycypacji.

#2167

Anonim

zgodnie z ustawą, TBS nie musi być informowany o cesji partycypacji. Propozycja TBS trąci nadużyciem i wprowadzenie Pana w błąd. Warto zaznaczyć, że skutki prawne wprowadzenia Pana w błąd czynią każdą umowę (kolejną) nieważną. Pan ma rację, że cedowanie to sprawa pomiędzy cedentem, a cesjonariuszem, natomiast najem to sprawa pomiędzy najemcą, a TBS