zmiana partycypanta

#4705

Anonim

Witam
sytuacja dotyczy umów z 2003 roku gdzie najemcą jest inna osoba niż partycypant. Jak zmienić partycypanta – tj partycypant nie chce być już związany TBS umową – nie chce od nich zwrotu partycypacji (bo najemca mieszka), ale w związku z konfliktem rodzinnym nie chce być już partycypantem danego mieszkania. TBS Wrocław twierdzi, że nie można takiej umowy rozwiązać ani zmienić osoby (cesją), którą np. wskaże sobie najemca. Nie wyrażają zgody. Proszę o pomoc.