Zapis w umowie a cesja praw partycypacji

#3399

Anonim

W umowie partycypacji (podpisana przed 2004) jest zapis: „Dotychczasowy partycypujący w przypadku rozwiązania umowy powinien wskazać kolejnego partycypującego, chyba, że dokona tego Towarzystwo. Prawo wyboru kolejnego partycypującego należy zawsze do Towarzystwa.” Czy cytowany zapis zabrania wykonania cesji przez partycypującego? Wydaje mi się, że tak, ale proszę o opinię osoby bardzie obeznane w tej tematyce.