zameldowanie

#1613

Anonim

proszę dokładnie przeczytać umowę najmu, jeśli nie ma zastrzeżeń do zamieszkiwania innych osób, to należy tylko poprosić pismem tbs o zwiększenie naliczeń (za zużycie wody, wywóz śmieci) od miesiąca w którym osoba będzie mieszkała. TBS nie melduje osób, to nalezy uczynić w urzędzie miasta, lub gminy. Jeśli osoba opóści mieszkanie (najemca wymelduje tą osobę) znów poprosić tbs o zmniejszenie naliczeń.