xxxxxxxx

#5005

Anonim

Dziwne, kiedy ja zamieszkałem w TBS w biurze administracji dostałem do podpisania regulamin praw i obowiązków mieszkańca oraz zakres praw i obowiązków zarządu jak i administratorów mojego osiedla. Nie powiem, żeby w 100% się wywiązywali z tamtejszych zapisów ale tak samo lokatorzy nie wywiązują się ze wszystkiego w 100%. jedni i drudzy przymykają oko na pewne sprawy – niuanse. Ale wszyscy trzymają się zasad rozliczeń powiadamiania o jakich kol wiek zmianach opłat a nawet o zmianie firmy sprzątającej otrzymałem pismo. “TBS……. Informuje, iż od dnia XXX bloki przy ulicy XXX będzie sprzątała firma xxx. Powodem zmiany firmy świadczącej usługi porządkowe jest nie wywiązywanie się poprzedniej firmy z powierzonych jej obowiązków”