Wypowiedzenie umowy najmu

#1397

Anonim

Pytasz chyba o powód ?
Jednym z powodów może być złożenie deklaracji o dochodach niezgodnej z prawdą.