Wykup TSBów w Toruniu możliwy

#5847

Anonim

Jak wiemy, w związku ze zmianą ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, lokale mieszkalne w zasobach towarzystw, wybudowane przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków złożonych do dnia 30 września 2009 r., mogą być wyodrębnione na własność wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym rozdziale (DZ.U. 2015 poz. 2071).

W tej chwili spółdzielnia SM „Kopernik” w Toruniu, wystosowała do swoich członków informację o takiej możliwości. Jak się domyślacie, posypały się wnioski o wykup (niektóre już pozytywnie zakończone). Pozostałe towarzystwa budownictwa społecznego i spółdzielnie oferujące TBSy w tym mieście uważają, ze wykup jest niemożliwy, „bo to się nie TBSom nie opłaca”. Rozumiem, że TBS-y obawiają się utraty zarządzania majątkiem na rzecz wspólnot i że wykup mieszkań, w których „partycypant jest inny niż najemca” jest niemożłliwy, ale przecież można dokonać cesji prawa do wkładu finansowego na najemcę. Czy istnieją jakieś sposoby, by „zmusić” TBSy do umożliwienia wykupu?