Wykup partycypacji a zwolnienie podatkowe

#4678

Anonim

Sprzedaliśmy nieruchomość uzyskaną w drodze spadku (współwłasność). Jesteśmy zwolnieni z podatku od spadków i darowizn, ale przez 5 lat nie wolno było nam sprzedać tej nieruchomości. W przeciwnym wypadku będzie trzeba zapłacić 19% podatku dochodowego, chyba że w ciągu 2 lat od daty sprzedaży nieruchomości, uzyskana kwota zostanie przeznaczona na własne cele mieszkaniowe. Czy wykup partycypacji jest traktowany jako „własny cel mieszkaniowy”?