wykup mieszkania

#5156

Anonim

zgonie z treścią
Projekt nowelizacji zakłada, że wyodrębniane na własność nie będą mogły być tylko te mieszkania wybudowane przed 30 września 2009 r. przez TBS za kredyty BGK, w których „partycypant jest inny niż najemca”. Chodzi o sytuacje, w których najemca nie ponosił w żaden sposób kosztów budowy. Wszystkie inne mieszkania TBS zbudowane przed 2009 r., zgodnie z senacką propozycją, będą mogły być wyodrębniane na własność.
to jak to można zrobić w 2000 roku nie można był być głównym najemca i partycypantem musiała być osoba trzecia i jak to teraz będzie??????