wykup

#5591

Anonim

Na ta kwotę składają się
– czynsz
– spłata kredytu
– nieczystości stałe
– zaliczka na c.o
patrz wypowiedz z dnia 10.12.2015