wykup

#5538

Anonim

i co z tą petycją i wykupem, rozdmuchany wątek a teraz nic….. co jest…