wykup

#4761

Anonim

Teoretycznie można po 5 latach starać się o wykup, w praktyce na chwilę obecną ze względu na brak zgody ze strony TBSów jest to niemożliwe.