weryfikacja

#2803

Anonim

Wpisuje się dochód gospodarstwa z roku poprzedniego czyli w Pana przypadku 2012 i dzieli przez liczbę miesięcy i ilość osób. Nie składa się deklaracji PIT tylko wypełnia specjalny wniosek do pobrania zapewne ze stron internetowych pana TBS-u lub osobiście w biurze TBS.