Ustawa w toku – odworzeniowo, czy rynkowo?

#2146

Anonim

Oto kopia mojego listu do Pani Poseł.
Co Państwo na to?

Szanowna Pani Poseł,
jestem zwykłym doktorem nauk humanistycznych i nijak nie mogę zrozumieć języka urzędowego. Proszę mi napisać, czy spłacany przeze mnie w czynszu kredyt zaciągniety przez TBS będzie odliczony jako spłacona część ciążącego kredytu na zajmowanym przeze mnie lokalu i czy od całkowitej wartości rynkowej zostaną odjęte kwoty: wartości partycypacji i spłaconej części kredytu, czy też będę musiała ponownie ów kredyt spłacać? I jeszcze jedno pytanie: dlaczego kwota partycypacji jest obliczana według wartości odtworzeniowej, a nie rynkowej – według wartości procentowej wniesionej partycypacji? Sprawiedliwie byłoby w takim układzie obliczyć cenę mieszkania nie z ceny rynkowej za metr, a z ceny odtworzeniowej. Dlaczego Ustawodawca chce wzbogacać jedną stronę kosztem drugiej? Albo liczymy wszystko odtworzeniowo, albo rynkowo!

Z wyrazami szacunku

Anna z LTBS