umowa

#1258

Anonim

Prócz umowy cesji (potwierdzonej notarialnie lub zawartej w TBS) można zawrzeć zwykłą umowę przedwstępną, w której zostaną zawarte np. takie informacje jak:
– termin przekazania kluczy,
– sposób zapłaty
– wysokość odstępnego
– stan techniczny mieszkania
– elementy wyposażenia ktore zostają w mieszkaniu

Moźna tam także wpisać ostateczny termin w jakim zostanie podpisana umowa cesji.