umowa

#1260

Anonim

Dokładnie tak. Umowa przedwstępna ma zabezpieczyć interesy stron umowy. Cesja zamyka transakcję.