T E K S T P E T Y C J I /15.02.2015 /

#5365

Anonim

do kotary

Art. 33e. 1. Lokale mieszkalne w zasobach tbs,wybudowane przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez BGK na podstawie wniosków złożonych do dnia 30 września 2009 r. mogą być wyodrębnione na własność.

W/w dotyczy wyłącznie sprzedaży mieszkań wybudowanych przy udziele kredytu BGK ze środków KFM. które były dostępne do 2009 r.