sprostowanie

#1911

Anonim

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe. Określa to ustawa o dodatkach mieszkaniowych.