przed kim odpowiedzialny jest TBS

#2976

Anonim

urząd miasta i gminy – bezpośrednio burmistrz lub prezydent miasta