Podnajem w tbs

#2997

Anonim

Bez zgody tbs jest to nielegalne i grozi wypowiedzeniem umowy najmu