Petycja ws. TBS wysłana do rządzących

#5798

Anonim

Petycja dotycząca ułatwienia wykupu mieszkań w TBS została wysłana do Prezesa Rady Ministrów, Prezydenta RP, Marszałków Sejmu i Senatu. W Przemyślu i Jarosławiu petycje poparło 332 mieszkańców. Kolejni podpisali petycję w wersji on-line. Więcej możecie przeczytać na http://www.przemyskitelegraf.pl

Zgodnie z art. 11.1 ustawy o petycjach:
Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna).

Zachęcam, więc do zbierania podpisów i wysyłania petycji. Jak nie trudno zauważyć PiS działa bardzo szybko. Lepiej, więc szybko przypomnieć o naszym problemie, aby został on ujęty w ogłoszonym na początku tego roku programie wsparcia budownictwa i mieszkalnictwa czynszowego. Lepiej wskoczyć do pociągu na początku niż już do rozpędzonego.