petycja opublikowana i treść ulotki – zaczynamy

#5710

Anonim

Szanowni Państwo

Opublikowałem petycję w sprawie wykup mieszkań w TBS pt. „Wykup mieszkanie w TBS – petycja ws. nowelizacji ustawy” pod adresem http://www.petycjeonline.com/wykup_mieszkanie_w_tbs_-_petycja_o_nowelizacj_ustawy

Dodałem tam jeszcze zapis dotyczący ewentualnej wyceny gruntu i podziału jego wartości pomiędzy mieszkania.

W weekend, administrator serwisu, zamieści treść petycji na stronie tbs24.pl, także w wersji do pobrania i wydruku. Akcja będzie także promowana na profilu facebookowym tbs24.pl. To jednak nie wystarczy. Proszę państwa o zaangażowanie się w akcję. Niezbędna jest promocja za pomocą ulotek w skrzynkach pocztowych. Pamiętajcie państwo, że istnieje ustawa o petycjach i ona właściwie umożliwia składanie petycji w formie pisemnej oraz elektronicznej za pomocą skrzynki pocztowej. Petycja on-line jest dodatkiem do akcji, a pasuje także pozbierać podpisy od osób, które nie mają adresu mailowego, który jest wymagany do poparcia petycji on-line.

Administrator zamieści także treść ulotki do pobrania i wydruku. Po rozprowadzeniu w skrzynkach proszę o po kilku dniach o zbieranie podpisów pod petycją. Dzięki ulotce mieszkańcy będę wstępnie poinformowani, dlaczego ruszamy z tą petycją.

Petycję podpisujemy tylko imieniem i nazwiskiem, bez peseli. Na trzeciej stronie proszę wpisać osobę reprezentującą mieszkańców danego TBS i jeszcze kilka danych, dla których zostawiłem wykropkowane miejsca.

Jak do rządzących wpłyną petycje z różnych stron Polski o takiej samej treści to według ustawy traktują ją jako jedną. Oczywiście osoby, które będą podpisywać petycję osobiście, należy też prosić o podpisanie on-line jeśli mają taką możliwość.

Poniżej treść ulotki, która będzie do pobrania na stronie po publikacji przez administratora serwisu tbs24.pl

ULOTKA:

PETYCJA
w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego

w celu ułatwienia wykupu mieszkań w Towarzystwach Budownictwa Mieszkaniowego

Zachęcamy do podpisania petycji adresowanej do Prezydenta RP, Premier, Marszałków oraz Posłów i Senatorów.

Jest to akcja ogólnopolska zmierzająca do przyjęcia korzystnych zapisów ustawy dla najemców, którzy zainteresowani są wykupem mieszkań.

Treść petycji będzie dostępna na stronie http://www.petycjeonline.com oraz http://www.tbs24.pl . Będą także zbierane (przez mieszkańców TBS) podpisy wśród osób niemogących poprzeć petycji na stronie internetowej (wymagany e-mail).

DLACZEGO POWSTAŁA PETYCJA?

1. Podstawowym problemem jest sposób wyliczania wartości wykupu oraz ustalenie uprawnionych najemców. Obecna ustawa przewiduje wykup tylko dla najemców będących jednocześnie stroną umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu. Ponadto, najemcy mogą wykupić wynajmowane mieszkanie po cenie rynkowej pomniejszonej tylko o zwaloryzowany wkład własny, czyli tzw. partycypację, bez wpłaconej kaucji i spłaconego w czynszu kredytu. Poza tym właściciele TBS nie są zainteresowani sprzedażą mieszkań. W petycji proponujemy rozwiązania ułatwiające i zachęcające do wykup mieszkań.

2. Na początku stycznia 2016r. Pan Minister Henryk Kowalczyk, Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów, poinformował o trwających w rządzie pracach nad programami wspierającymi budownictwo deweloperskie i jednorodzinne oraz mieszkalnictwo czynszowe z możliwością wykupienia mieszkań. Dlatego prosimy w petycji o ujęcie w opracowywanym programie możliwości uczciwego wykupu mieszkań przez najemców w Towarzystwach Budownictwa Społecznego.

Jeszcze raz zachęcam do aktywnego udziału w zbieraniu podpisów i promowaniu akcji.

Z poważaniem
Daniel Stołowski
danielsto@wp.pl
z Przemyśla