petycja i ulotka do skrzynek

#5703

Anonim

Po ogłoszeniu treści petycji w serwisie, który umożliwia taką usługę oraz na stronie tbs24.pl odsyłającej do tej petycji proponuję, także przygotowanie treści ulotki zachęcającej do podpisania petycji. Należy zwrócić uwagę, że nie każdy ma możliwość podpisania petycji na stronie (wymagane jest podanie adresu mailowego). Chodzi głównie o osoby starsze. Dlatego też sugeruję, aby w ulotce poinformować o możliwości podpisania petycji, z którą zaangażowane osoby będą odwiedzać mieszkania na swoim osiedlu. Istnieje zresztą ustawa o petycjach i ona właściwie, przewiduje składanie petycji formie papierowej i wysyłanie pocztą elektroniczną. Nie zaszkodziłoby podpisanie takiej petycji w formie papierowej (przygotuje plik do druku) jak i w serwisie internetowym (o nim nie ma mowy w ustawie), a następnie przekazanie jej adresatom. Jako treść ulotki, proponuję skrót petycji oraz przedstawienie tego co podałem w petycji w punktach, aby zachęcić do wykupu mieszkań.

Treść tej ulotki przygotuję, po tym jak za kilka dni ustalimy, czy jakieś zmiany proponujemy w treści petycji. Z administratorem serwisu tbs24.pl uzgodniłem, że czekamy do 23-24.01.2015. W najbliższy weekend opublikujemy, więc petycję i zaczynamy działać.

Do petycji proponuję jeszcze wstawić następujący punkt:
f. Dla najemców, którzy wykupili mieszkanie w ustawie winien znajdować się też zapis regulujący wysokość czynszu dla mieszkań wykupionych. Czynsz ten winien obejmować tylko pokrycie kosztów eksploatacji i remontów. Zapis ten winien chronić najemców, którzy wykupili lokale, przed stosowaniem przez TBS’y zawyżonych stawek czynszu, w których mogłyby być ukryte nadal koszty spłacania przez TBS kredytu dla innych lokali.