partycypant nie żyje

#4956

Anonim

Jeśli mąż jest jedynym spadkobiercą to dziedziczy cały majątek po zmarłej osobie.Partycypacja TBS przechodzi też na męża jako spadkobiercę.
Jeśli teściowa nie sporządziła testamentu to mąż Pani musi założyć sprawę sądową o dziedziczenie pozostawionego majątku do którego należy również partycypacja.