Partycypant i najemca

#3470

Anonim

Witam, partycypant i najemca to dwie różne osoby. Czy partycypant może rozwiązać umowę partycypacji pomimo zawartej umowy najmu? Co dalej?
Czy najemca może zawrzeć wtedy umowę partycypacji?
Czy umowa najmu rozwiązuje się automatycznie?