Partycypan i najemca

#4764

Anonim

Witam,
Mam zamiar nabyć drogą cesji partycypację w TBS i wskazać siebie jako najemcę (spełniam warunki). Proszę mi powiedzieć czy w świetle ustawy w przyszłosci będąc najemcą i partycpantem będę mógł dodkonać cesji umowy na kogoś innego? Jak można obejśc tą niedogodność
MPG