partycypacja -tata

#6068

Anonim

Podaję dane z umowy aby uzyskać więcej informacji:

Umowa jest zawarta w maju 2008r.
TBS realizował budowę na podstawie umowy o kredyt z banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 27.02.2003
kwota partycypacji 31.899,00zł co stanowi 30% planowanych kosztów przedsięwzięcia
Mieszkanie ma 45,83 m2
wskaźnik przeliczeniowy 2016 Wrocław: 4779 zł

Proszę o pomoc w wyliczenie kwoty zwrotu partycypacji