partycypacja i jej odstapienie

#2957

Anonim

Witam,
Twoja mama może być partycypantem nie może być najemcą i może Ciebie wskazać jako najemcę.