partycypacja – cesja

#1394

Anonim

proszę przeczytać informację o cesji (strona tbs24 po lewej stronie)