partycypacja

#6070

Anonim

aha, czyli u nas było tak :
3000 zł/m2 x 85m2 = 255 000 zł- wartość mieskania wg budowy w 2005 roku
nasza wówczas partycypacja- 76 500 (30%)
obecnie powinni nam oddac- 5770 zł/m2 x 85m2= 490450 zł
– nasze 30% to 147 135 zł czyli 30% aktualnej wartości odtworzeniowej