partycypacja

#3315

Anonim

do egon. Tak, ale udziela kredytu, a nie udziela partycypacji.