partycypacja

#3283

Anonim

Partycypacja to inaczej udział (wkład) w tym przypadku w kosztach budowy. Bank może udzielać kredytu, gwarancji, pożyczki itp., a na co jest spożytkowana to już sprawa kredytobiorcy. 🙂