partycypacja

#3119

Anonim

czy ktoś wie czy jakiś bank udziela partycypacji?