odstepne

#6114

Anonim

W mojej umowie jest napisane;
1.W przypadku zakończenia najmu i opróżnienia lokalu kwota partycypacyjna podlega zwrotowi.W dniu zwrotu,wkład partycypacyjny powinien odpowiadać kwocie stanowiącej wartość równą udziałowi wniesionej przez Partycypanta kwoty w kosztach budowy lokalu.
Rozumiem że w moim przypadku ,jeśli zwrócę lokal ,otrzymam kwotą taką jaką wpłaciłem.
Umowa jest z 13.07.2011r.