odp

#3580

Anonim

1. nie masz wyjścia
4. NIE
5. i tak zostanie wypowiedziana
6. tyle ile wynika z umowy
7. nie ale ma na to rok

Partycypant jest odpowiedzialny solidarnie z najemcą za zadłużenie. I kaucja i partycypacja będzie rozliczona o zadłużenie.