odp

#5949

Anonim

Nie twierdzę że są ubezwłasnowolnieni.
Deklaracja wynika wprost z przepisu prawa tak więc giodo ją kwestionując ma prawo wpłynąć na jego zmianę jako. Wzór z rozporządzenia nie musi wyglądać w rzeczywistości tak samo natomiast musi zawierać jego treść.
Tak czy inaczej wzór deklaracji jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Wpisz w tabeli dochód razem bez wymieniania źródeł zatrudnienia lub wpisz Rafał roczny dochód 50.000 🙂 żona Rafała 50.000 🙂 dzieci Rafała nic, dochód roczny 100.000, dochód miesięczny 100.000/12mc, i miesięczny dochód na osobę za ubiegły rok. Zobaczysz jak się dalej sprawa potoczy. Najwyżej wezwą do przedstawienia zaświadczenia 😉