odp

#5736

Anonim

Jeżeli partycypantem jest teściowa to nie masz nic do powiedzenia.
Jeżeli umowa najmu została zawarta w trakcie trwania małżeństwa to tylko można wystąpić o podział majątku.